Sweetheart kitchen

Archive for » Food item » 意粉

需時: 50 分鐘 份量: 6 人

近年食到西餐廳食的千層麵份量少,千層麵又霉又濕,肉醬油膩冇茄味,到底係我咀刁還是餐廳的質素差左。所以有一日突然之間行過超級市場,見到有千層麵買,就買左一盒黎整。外國人Read more...